Nazwisko i imię
Wykształ-
cenie
Funkcja
Lata pracy
Doświadczenie,
Nr uprawnień
Pedrycz
Włodzimierz
Wyższe
Projektant architektury
1981 - 1993
1994 - 2001

PKZ Kielce,
Pracownia PPPW,
90/85

Wodnicki
Arkadiusz
Wyższe
Projektant architektury
1986 - 1993

1994 - 2001
Inwestprojekt Kielce,
PKZ Kielce,
Pracownia PPPW,
KL-270/89
Bednarczyk Zbigniew
Średnie
Projektant dróg
Zagospodarowanie terenu
1963 - 2001

1994 - 2001
Koordynator procesu projektowego,
Pracownia PPPW
211/69
Słoń
Julian
Wyższe
Projektant konstrukcji,
Rzeczoznawca
1955 - 1998


1997 - 2001
Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego,
Pracownia PPPW
63/34/75
Stępień
Ludwik
Wyższe
Projektant konstrukcji,
Rzeczoznawca
1955 - 1997
1994 - 2001
PKZ Kielce,
Pracownia PPPW
KL-369/92
Żarowska Krystyna
Wyższe
Projektant inst.
Sanitarnych
1992 -2001
1996 - 2001
Polmil,
Pracownia PPPW
KL-130/96
Komerska
Bożena
Wyższe
Projektant inst.
Sanitarnych
1985 - 1995
1995 - 2001
1994 - 2001
Inwestprojekt Kielce,
Pracownia własna,
Pracownia PPPW
KL - 160/87
Młynarczyk
Irena
Wyższe
Projektant inst. 
Elektrycznych
 
Pracownia PPPW
63/154/76
Ślusarczyk
Mieczysław
Wyższe
Projektant inst. 
elektrycznych
1969 - 2000
1996 - 2000
Elektroprojekt Kielce
Pracownia PPPW
221/KL/72
         
  • Projekt budowlany i wykonawczy wykonywany jest przez wybrany zespół projektowy pod kierownictwem jednego z architektów - współwałaścicieli
  • Projekty wystroju wnętrz przy współpracy - Pracownia Architektury i Wystroju Wnętrz "KREO" S.C. ( arch. D. Nowakowska i plastyk Z. Pedrycz).