Rodzaj zamówienia - opis
Czas
trwania
zamówienia

Zleceniodawca
Rozbudowa budynku Inspektoratu PZU ŻYCIE S.A. w Kielcach, ul. Solna
1994 - 1996
PZU ŻYCIE S.A. w Kielcach,
Modernizacja budynku I i II Inspektoratu PZU S.A. w Kielcach, ul. Duża
1995 - 1997
PZU S.A. w Kielcach
Modernizacja i rozbudowa Okręgowego Urzędu Poczty w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza
1996
Urząd Poczty w Busku-Zdroju
Rozbudowa i modernizacja Banku PKO B.P. w Sandomierzu, ul. Mickiewicza,
projekt wystroju wnętrz
1996
PKO B.P. w Sandomierzu
Adaptacja budynku i projekt wystroju wnętrz hurtowni AKA w Kielcach Ul. Rolna
1996 - 1997
AKA Kielce
Modernizacja wnętrz budynku administracyjnego C.S.Z. PKS w Kielcach Ul. Rolna
1996
C.S.Z. PKS w Kielcach
Modernizacja Teatru im. St. Żeromskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza
- koncepcja wielobranżowa
1996 - 1997
Teatru im. St. Żeromskiego w Kielcach
Modernizacja budynku biurowego Z.P.O. VISTULA w Staszowie
1997 - 1998
Z.P.O. VISTULA
Projekt budynku K.R.U.S. w Końskich
1997
K.R.U.S.
Adaptacja części pawilonu LUDWIK na bar gastronomiczny dla P.S.S. SPOŁEM w Kielcach ul. Staszica
1997
P.S.S.
SPOŁEM w Kielcach
Projekt elewacji i projekt wystroju wnętrz Banku Spółdzielczego w Końskich
1997
BS Końskie
Modernizacja i rozbudowa budynku biurowego dla Konsorcjum Biur Leasingowych "OGI" w Kielcach Ul. Sandomierska
1998
"OGI" S.A.
Projekt wnętrz budynku Mennicy Państwowej w Warszawie ul. Annopol
1998
Mennica Państwowa w Warszawie
Projekt modernizacji, wystroju wnętrz i projekt elewacji budynku biurowego Poligrafia S.A. Kielce, ul. Zagnańska
1998
POLIGRAFIA S.A.
Projekt modernizacji i rozbudowy budynku przy ul. Zagnańskiej w Kielcach dla potrzeb firmy "MITEX" S.A.
1998
"MITEX" S.A.
Adaptacja i modernizacja budynku przy ul. Kościuszki w Kielcach dla potrzeb Kredyt Bank P.B.I. S.A. w Kielcach
1999
Kredyt Bank P.B.I. S.A. w Kielcach
Adaptacja i modernizacja zabytkowej hali dla potrzeb biur i budowa nowej hali magazynowej AKA Czestochowa
1999
AKA Kielce
Projekt wnętrz restauracji "ORBIS - OPOLE" w Opolu
1999
"ORBIS " w Warszawie
Adaptacja, modernizacja i rozbudowa obiektów przy ul. J. Pawła II w Kielcach dla potrzeb T. U. i R. WARTA S.A. O / Kielce
1998 - 2000
T. U. i R. WARTA S.A.
Rozbudowa i modernizacja budynku biurowego "WODOCIĄGI KIELECKIE" Sp. z o.o.
1999 - 2000
"WODOCIĄGI KIELECKIE" Sp. z o.o.
Projekt budynku biurowego dla firmy "SUPRIMEX" S.A. w Kielcach. ul. J. Pawła II
1999 - 2000
"SUPRIMEX" S.A. w Kielcach
Projekty modernizacji i projekty wystrojów wnętrz pomieszczeń NBP Warszawa
2000
PPU INSTALATOR
NBP Warszawa
Projekt budynku biurowego dla
ŚWIĘTOKRZYSKIEJ KASY CHORYCH w Kielcach ul. Witosa
1999 - 2000
ŚWIĘTOKRZYSKA KASA CHORYCH
Rozbudowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach ul. Jagiellońska
2000
R. C. K. I K. W Kielcach
Adaptacja i rozbudowa budynku w Kielcach, ul. Sienkiewicza dla potrzeb BRE BANK S.A.
2000 -2001
"MITEX" S.A.