Nasza Pracownia wykonuje różnorodne projekty o wysokim poziomie estetycznym i formalnym. Projektujemy obiekty przemysłowe i budynki użyteczności publicznej, a w tym:

 • Wszelkie obiekty kubaturowe, (projekty autorskie)
 • modernizacje istniejących obiektów
 • adaptacje i rewaloryzacji budynków zabytkowych (do czego posiadamy odpowiednie uprawnienia)
 • projekty aranżacji i wystroju wnętrz w obiektach użyteczności publicznej z zastosowaniem tradycyjnych i nowoczesnych technologii
 • inwentaryzacji i ekspertyz technicznych
 • Nie są nam obce zagadnienia optymalizacji funkcjonalności budynków dla celów jedno i wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.

Swoje usługi oferujemy w dwóch podstawowych zakresach:

 • kompleksowa obsługa projektowa (związana z zastępstwem inwestycyjnym w zakresie projektowym)
  • przygotowanie materiałów i danych do projektowania,
  • opracowanie koncepcji i projektu wraz z uzgodnieniami
 • wykonanie odpowiedniego projektu na podstawie otrzymanych danych i materiałów. W efekcie otrzymują państwo projekt w formie właściwej do wystąpienia o pozwolenie na budowę i prowadzenia prac wykonawczych budowlanych.

Zapraszamy do obejrzenia obiektów zrealizowanych.
arch. Włodzimierz Pedrycz arch. Arkadiusz Wodnicki