Pracownia jest spółką dwóch architektów - Włodzimierza Pedrycza i Arkadiusza Wodnickiego. Pracownia powstała w 1993 roku w wyniku połączenia indywidualnych praktyk projektowych wspólników funkcjonujących od 1990 roku. Na dorobek projektowy składają się opracowania wykonane w ramach wspólnej i indywidualnej działalności oraz doświadczenia kilkuletniej pracy w biurach projektów "Inwestprojekt" Kielce i PKZ O/Kielce, jak również doświadczenia nabyte przez arch. W. Pedrycza w czasie zagranicznej praktyki projektowej - jako generalnego projektanta zespołu hotelowo - gastronomicznego w Rydze (w latach 1990 - 1991),stypendystę Egipskiej Organizacji Starożytności w Kairze (w 1989 roku) i Uniwersytetu York (1989 roku) oraz pracownika biura projektów Greenall DG w Newcastle (w 1992 roku w ramach funduszu Know - How rządu brytyjskiego). Pracownia posiada uprawnienia do wykonywania prac projektowych przy zabytkach nieruchomych zgodnie z zaświadczeniem W.K.Z. wydanym dla arch. Włodzimierza Pedrycza.
          Nie sposób pominąć doskonale zgrany zespół projektowy, stworzony z najlepszych specjalistów, których zaangażowanie w sukces projektu nie ma sobie równych.